slide 1 slide 2 slide 3
Youth Parliament of Mongolia
Өсвөрийн Парламент

Өсвөрийн Парламент нь нарийн зохион байгуулалттайгаар тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд үүний үр дүнд монголын хүүхэд залуучуудын улс орноо гэх сэтгэлгээг сэрээж, ирээдүйн өндөр хөгжилтэй Монгол улсын суурийг тавих юм.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Монгол улсын Ирээдүй бид Өсвөрийн Парламентаараа дамжуулан улс орныхоо хүүхэд, өсвөр, залуу үеийнхний төлөөлөл болж, ирээдүйн чадварлаг удирдагчид, зохион бүтээгчдийг бүтээх нь Монгол улсын хөгжил дэвшилд бидний оруулах хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм. Мөн Өсвөрийн Парламентаараа нь нарийн зохион байгуулалттайгаар тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд үүний үр дүнд монголын хүүхэд залуучуудын улс орноо гэх сэтгэлгээг сэрээж, ирээдүйн өндөр хөгжилтэй Монгол улсын суурийг тавих юм.

View More

Бүртгүүлэх (Өсвөрийн Парламентын Сонгууль)

Өсвөрийн Парламентад нэр дэвшигчид дараах Google Forum холбоосоор орж бүртүүлнэ үү? .

News

NEWS #1

Copyright © 2017 Youth Parliament of Mongolia